تقدیر و تشکر
جلسه مهندس امیدی مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد با مهندس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی،ورزشی شهرداری یزد در تاریخ یکشنبه ۹۷/۱۲/۲۶
تقدیر و تشکر سازمان بسیج مهندسین از سازمان فرهنگی شهرداری

tax

تقدیر و تشکر
جلسه مهندس امیدی مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد با مهندس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی،ورزشی شهرداری یزد در تاریخ یکشنبه ۹۷/۱۲/۲۶
روز مهندسی
مراسم بزرگداشت روز مهندسی و جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها با همکاری سازمان بسیج مهندسین استان یزد و سازمان نظام مهندسی استان در تاریخ ۷ اسفند برگزار شد.
روز مهندسی
مراسم بزرگداشت روز مهندسی و روز بسیج مهندسین در شهرستان تفت استان یزد با حضور مسئولین شهرستان در تاریخ دوشنبه ششم اسفند برگزار شد.
تقدیر و تشکر
جلسه مهندس امیدی مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد با مهندس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی،ورزشی شهرداری یزد در تاریخ یکشنبه ۹۷/۱۲/۲۶
روز مهندسی
مراسم بزرگداشت روز مهندسی و جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها با همکاری سازمان بسیج مهندسین استان یزد و سازمان نظام مهندسی استان در تاریخ ۷ اسفند برگزار شد.
روز مهندسی
مراسم بزرگداشت روز مهندسی و روز بسیج مهندسین در شهرستان تفت استان یزد با حضور مسئولین شهرستان در تاریخ دوشنبه ششم اسفند برگزار شد.
تقدیر و تشکر
جلسه مهندس امیدی مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد با مهندس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی،ورزشی شهرداری یزد در تاریخ یکشنبه ۹۷/۱۲/۲۶
روز مهندسی
مراسم بزرگداشت روز مهندسی و جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها با همکاری سازمان بسیج مهندسین استان یزد و سازمان نظام مهندسی استان در تاریخ ۷ اسفند برگزار شد.
روز مهندسی
مراسم بزرگداشت روز مهندسی و روز بسیج مهندسین در شهرستان ابرکوه استان یزد با حضور امام جمعه و فرماندار ابرکوه در تاریخ ۵ اسفند برگزار شد.

چند رسانه ای