جلسه هیئت اندیشه ورز

جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری شهید متوسل الحق(شهرستان تفت) استان یزد در تاریخ…

جلسه هیئت اندیشه ورزسازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ یکشنبه 22/04/99 با حضور…

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری یزد بانماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی…

جلسه بررسی طرح عمران روستای شهرستان میبد با حضور آقای مهندس جلال دهقانی مدیر کانون شهید اکبرزاده…

روز جهانی قدس

«روز قدس فقط روز فلسطین نیست،روز اسلام است.روز قدس، جهانی است و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس…

رزمایش مومنانه

مهندس امیدی از توزیع ۴۰۰ کیلوگرم برنج در رزمایش مومنانه سازمان بسج مهندسین عمران و ومعماری استان…

رزمایش مومنانه

مهندس امیدی از توزیع بسته معیشتی توسط کانون بسیج مهندسین شهید فتاحی اردکان خبر داد.

کادر درمان

جمعی از اعضای کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان خاتم استان یزد از کادر درمانی این شهرستان…

سازمان بسیج مهندسین عمران استان یزد در مقابله با ویروس کرونا اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

روز مهندس

جلسه هماهنگی جهت برگزاری مراسم روز مهندس +عکس

مجمع بسیج مهندسین

مجمع سالیانه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان در تاریخ سه شنبه 03/10/98 با حضور فرمانده…

برپایی میز خدمت در شهرستان میبد

برپایی میز خدمت در مسجد دوازده امام شهرستان میبد در تاریخ 17/09/98 با حضور مسئولین شهرستان و جمعی…

هیئت اندیشه ورز بسیج

برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری در تاریخ 98/8/29

گروه جهادی

اعزام گروه جهادی شهید طبائی فرد کانون بسیج مهندسین شهرستان مهریز به مناسبت آغاز هفته بسیج جهت خدمات…

برپایی میز خدمت در میعاد گاه نماز جمعه یزد

به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج ،به همست سازمان سیج مهندسین عمران ومعماری استان یزد میز خدمت در مسجد…

میز خدمت

برپایی میزخدمت درنماز جمعه مهریز در تاریخ 03/08/98 با حضور جمعی از مهندسین بسیجی

جلسه هیئت اندیشه ورز

جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری شهید متوسل الحق(شهرستان تفت) استان یزد در تاریخ…

جلسه هیئت اندیشه ورزسازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ یکشنبه 22/04/99 با حضور…

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری یزد بانماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی…

جلسه بررسی طرح عمران روستای شهرستان میبد با حضور آقای مهندس جلال دهقانی مدیر کانون شهید اکبرزاده…

روز جهانی قدس

«روز قدس فقط روز فلسطین نیست،روز اسلام است.روز قدس، جهانی است و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس…

رزمایش مومنانه

مهندس امیدی از توزیع ۴۰۰ کیلوگرم برنج در رزمایش مومنانه سازمان بسج مهندسین عمران و ومعماری استان…

رزمایش مومنانه

مهندس امیدی از توزیع بسته معیشتی توسط کانون بسیج مهندسین شهید فتاحی اردکان خبر داد.

جلسه هیئت اندیشه ورز

جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری شهید متوسل الحق(شهرستان تفت) استان یزد در تاریخ…

جلسه هیئت اندیشه ورزسازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ یکشنبه 22/04/99 با حضور…

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری یزد بانماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی…

جلسه بررسی طرح عمران روستای شهرستان میبد با حضور آقای مهندس جلال دهقانی مدیر کانون شهید اکبرزاده…

روز جهانی قدس

«روز قدس فقط روز فلسطین نیست،روز اسلام است.روز قدس، جهانی است و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس…

رزمایش مومنانه

مهندس امیدی از توزیع ۴۰۰ کیلوگرم برنج در رزمایش مومنانه سازمان بسج مهندسین عمران و ومعماری استان…

گالری فیلم
گالری تصویر