روز مهندس
جلسه هماهنگی جهت برگزاری مراسم روز مهندس +عکس
جلسه هماهنگی مراسم روز مهندس

tax

روز مهندس
جلسه هماهنگی جهت برگزاری مراسم روز مهندس +عکس
مجمع بسیج مهندسین
مجمع سالیانه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان در تاریخ سه شنبه ۰۳/۱۰/۹۸ با حضور فرمانده سپاه الغدیر یزد ،معاون هماهنگ کننده سپاه الغدیر، معاون عمرانی استاندار یزد، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان،مدیر کل دفتر فنی استانداری و مسئولین استان با موضوع تحلیل وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز استان برگزار گردید.
برپایی میز خدمت در شهرستان میبد
برپایی میز خدمت در مسجد دوازده امام شهرستان میبد در تاریخ ۱۷/۰۹/۹۸ با حضور مسئولین شهرستان و جمعی از مهندسین بسیجی
روز مهندس
جلسه هماهنگی جهت برگزاری مراسم روز مهندس +عکس
مجمع بسیج مهندسین
مجمع سالیانه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان در تاریخ سه شنبه ۰۳/۱۰/۹۸ با حضور فرمانده سپاه الغدیر یزد ،معاون هماهنگ کننده سپاه الغدیر، معاون عمرانی استاندار یزد، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان،مدیر کل دفتر فنی استانداری و مسئولین استان با موضوع تحلیل وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز استان برگزار گردید.
برپایی میز خدمت در شهرستان میبد
برپایی میز خدمت در مسجد دوازده امام شهرستان میبد در تاریخ ۱۷/۰۹/۹۸ با حضور مسئولین شهرستان و جمعی از مهندسین بسیجی
روز مهندس
جلسه هماهنگی جهت برگزاری مراسم روز مهندس +عکس
مجمع بسیج مهندسین
مجمع سالیانه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان در تاریخ سه شنبه ۰۳/۱۰/۹۸ با حضور فرمانده سپاه الغدیر یزد ،معاون هماهنگ کننده سپاه الغدیر، معاون عمرانی استاندار یزد، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان،مدیر کل دفتر فنی استانداری و مسئولین استان با موضوع تحلیل وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز استان برگزار گردید.
برپایی میز خدمت در شهرستان میبد
برپایی میز خدمت در مسجد دوازده امام شهرستان میبد در تاریخ ۱۷/۰۹/۹۸ با حضور مسئولین شهرستان و جمعی از مهندسین بسیجی

چند رسانه ای