برپایی میز خدمت در شهرستان میبد
برپایی میز خدمت در مسجد دوازده امام شهرستان میبد در تاریخ ۱۷/۰۹/۹۸ با حضور مسئولین شهرستان و جمعی از مهندسین بسیجی
هیئت اندیشه ورز بسیج
برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری در تاریخ ۹۸/۸/۲۹
برپایی میز خدمت در شهرستان میبد یکشنبه ۱۷آذر+عکس
برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری + عکس

tax

برپایی میز خدمت در شهرستان میبد
برپایی میز خدمت در مسجد دوازده امام شهرستان میبد در تاریخ ۱۷/۰۹/۹۸ با حضور مسئولین شهرستان و جمعی از مهندسین بسیجی
هیئت اندیشه ورز بسیج
برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری در تاریخ ۹۸/۸/۲۹
گروه جهادی
اعزام گروه جهادی شهید طبائی فرد کانون بسیج مهندسین شهرستان مهریز به مناسبت آغاز هفته بسیج جهت خدمات رسانی به مناطق محروم شهرستان
برپایی میز خدمت در شهرستان میبد
برپایی میز خدمت در مسجد دوازده امام شهرستان میبد در تاریخ ۱۷/۰۹/۹۸ با حضور مسئولین شهرستان و جمعی از مهندسین بسیجی
هیئت اندیشه ورز بسیج
برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری در تاریخ ۹۸/۸/۲۹
گروه جهادی
اعزام گروه جهادی شهید طبائی فرد کانون بسیج مهندسین شهرستان مهریز به مناسبت آغاز هفته بسیج جهت خدمات رسانی به مناطق محروم شهرستان
برپایی میز خدمت در شهرستان میبد
برپایی میز خدمت در مسجد دوازده امام شهرستان میبد در تاریخ ۱۷/۰۹/۹۸ با حضور مسئولین شهرستان و جمعی از مهندسین بسیجی
هیئت اندیشه ورز بسیج
برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری در تاریخ ۹۸/۸/۲۹
گروه جهادی
اعزام گروه جهادی شهید طبائی فرد کانون بسیج مهندسین شهرستان مهریز به مناسبت آغاز هفته بسیج جهت خدمات رسانی به مناطق محروم شهرستان

چند رسانه ای