tax

دبیرخانه شهر اسلامی یزد
معماری و شهرسازی اسلامی
اعضاء گروه تخصصی معماری و شهرسازی اسلامی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ دوشنبه ۹۷/۴/۲۵ با دکترجمالی نژاد شهردار یزد دیدار نمودند.
دوره ی آموزشی اجرای ساختمان
یازدهمین جلسه ی دوره ی آموزشی اجرای ساختمان ازصفر تا تحویل قطعی در تاریخ سه شنبه ۹۷/۰۴/۱۹ ازساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰در سالن جلسات سازمان بسیج مهندسین استان یزد برگزار گردید.
هیئت اندیشه ورز
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ ۹۷/۴/۵ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان برگزار شد .
دبیرخانه شهر اسلامی یزد
معماری و شهرسازی اسلامی
اعضاء گروه تخصصی معماری و شهرسازی اسلامی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ دوشنبه ۹۷/۴/۲۵ با دکترجمالی نژاد شهردار یزد دیدار نمودند.
دوره ی آموزشی اجرای ساختمان
یازدهمین جلسه ی دوره ی آموزشی اجرای ساختمان ازصفر تا تحویل قطعی در تاریخ سه شنبه ۹۷/۰۴/۱۹ ازساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰در سالن جلسات سازمان بسیج مهندسین استان یزد برگزار گردید.
هیئت اندیشه ورز
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ ۹۷/۴/۵ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان برگزار شد .
دبیرخانه شهر اسلامی یزد
معماری و شهرسازی اسلامی
اعضاء گروه تخصصی معماری و شهرسازی اسلامی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ دوشنبه ۹۷/۴/۲۵ با دکترجمالی نژاد شهردار یزد دیدار نمودند.
دوره ی آموزشی اجرای ساختمان
یازدهمین جلسه ی دوره ی آموزشی اجرای ساختمان ازصفر تا تحویل قطعی در تاریخ سه شنبه ۹۷/۰۴/۱۹ ازساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰در سالن جلسات سازمان بسیج مهندسین استان یزد برگزار گردید.
هیئت اندیشه ورز
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ ۹۷/۴/۵ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان برگزار شد .

بازدیدکنندگان

  • تعداد بازدیدها: ۴۹۰۹۳
  • بازدیدکننده ها: ۱۴۳
  • تعداد محتواها: ۹۸۰
  • از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ - ۱۴:۴۸

چند رسانه ای