آرشیو خبر
جلسه هیئت اندیشه ورز

جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری شهید متوسل الحق(شهرستان تفت) استان یزد در تاریخ چهارشنبه 99/05/22 با حضورمسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد مهندس امیدی برگزار گردید.

جلسه هیئت اندیشه ورزسازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ یکشنبه 22/04/99 با حضور فرمانده سپاه الغدیر سردار پور شمسی برگزار گردید.

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری یزد بانماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر جوکار در تاریخ پنجشنبه 12/04/99برگزار گردید