جلسه کارگروه مسکن

جلسه کارگروه مسکن سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد با مدیرکل راه و شهر سازی استان یزد…

جلسه ناحیه مقاومت بسیج بافق

جلسه سازمان بسیج مهندسین عمران  و معماری استان یزد با ناحیه مقاومت بسیج بافق و کانون بسیج مهندسین…

جلسه کارگروه آب و محیط زیست

جلسه کارگروه آب و محیط زیست کانون شهید حاج مهدی سازمان بسیج مهندسین عمران استان یزد با معاون سیاسی…

جلسه شورای مرکزی کانون شهید ظهوری شهرستان مهریز

به مناسب 43 سال پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور مطالبه گری و بررسی مشکلات و فرصت های شهرستان مهریز…

جلسه اعضای شورای مرکزی

در تاریخ 23‏/09‏/1400 جلسه ای با حضور اعضای شورای مرکزی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان…

جلسه هیئت اندیشه ورز

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد با مدیر کانون های سازمان بسیج…

جلسه هیئت اندیشه ورز

جلسه نماینده محترم مردم یزد در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر جوکار با هیئت اندیشه ورز سازمان…

جلسه هیئت اندیشه ورز با حضور بازرسین

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 13/…

جلسه با رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد

به مناسبت سالگرد عروج سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد…

جلسه هیئت اندیشه ورز

جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری شهید متوسل الحق(شهرستان تفت) استان یزد در تاریخ…

جلسه هیئت اندیشه ورزسازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ یکشنبه 22/04/99 با حضور…

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری یزد بانماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی…

جلسه بررسی طرح عمران روستای شهرستان میبد با حضور آقای مهندس جلال دهقانی مدیر کانون شهید اکبرزاده…

جلسه کارگروه مسکن

جلسه کارگروه مسکن سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد با مدیرکل راه و شهر سازی استان یزد…

جلسه ناحیه مقاومت بسیج بافق

جلسه سازمان بسیج مهندسین عمران  و معماری استان یزد با ناحیه مقاومت بسیج بافق و کانون بسیج مهندسین…

جلسه کارگروه آب و محیط زیست

جلسه کارگروه آب و محیط زیست کانون شهید حاج مهدی سازمان بسیج مهندسین عمران استان یزد با معاون سیاسی…

جلسه شورای مرکزی کانون شهید ظهوری شهرستان مهریز

به مناسب 43 سال پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور مطالبه گری و بررسی مشکلات و فرصت های شهرستان مهریز…

جلسه اعضای شورای مرکزی

در تاریخ 23‏/09‏/1400 جلسه ای با حضور اعضای شورای مرکزی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان…

جلسه هیئت اندیشه ورز

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد با مدیر کانون های سازمان بسیج…

جلسه هیئت اندیشه ورز

جلسه نماینده محترم مردم یزد در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر جوکار با هیئت اندیشه ورز سازمان…

جلسه هیئت اندیشه ورز با حضور بازرسین

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 13/…

جلسه با رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد

به مناسبت سالگرد عروج سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد…

جلسه کارگروه مسکن

جلسه کارگروه مسکن سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد با مدیرکل راه و شهر سازی استان یزد…

جلسه ناحیه مقاومت بسیج بافق

جلسه سازمان بسیج مهندسین عمران  و معماری استان یزد با ناحیه مقاومت بسیج بافق و کانون بسیج مهندسین…

جلسه کارگروه آب و محیط زیست

جلسه کارگروه آب و محیط زیست کانون شهید حاج مهدی سازمان بسیج مهندسین عمران استان یزد با معاون سیاسی…

جلسه شورای مرکزی کانون شهید ظهوری شهرستان مهریز

به مناسب 43 سال پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور مطالبه گری و بررسی مشکلات و فرصت های شهرستان مهریز…

جلسه اعضای شورای مرکزی

در تاریخ 23‏/09‏/1400 جلسه ای با حضور اعضای شورای مرکزی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان…

جلسه هیئت اندیشه ورز

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد با مدیر کانون های سازمان بسیج…

جلسه هیئت اندیشه ورز

جلسه نماینده محترم مردم یزد در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر جوکار با هیئت اندیشه ورز سازمان…

جلسه هیئت اندیشه ورز با حضور بازرسین

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 13/…

جلسه با رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد

به مناسبت سالگرد عروج سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد…

جلسه هیئت اندیشه ورز

جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری شهید متوسل الحق(شهرستان تفت) استان یزد در تاریخ…

گالری فیلم
گالری تصویر